Tehnike procene parova i grupni rad sa parovima

Edukacija je namenjena studentima društveno-humanistickih nauka i profesionalcima zainteresovanim za oblast partnerskih relacija i sprovodi se programom od dva vezana seminara:

  • Tehnike procene para prepare tehnikom
  • Grupno savetovanje parova

Ove tematske celine obuhvataju oblasti procenjivanja kvaliteta partnerske relacije, pisanja izveštaja za par, koncipiranja plana tretmana na osnovu procene kao i upoznavanje sa tehnikama grupnog rada sa parovima na predbracnom i bracnom savetovanju.

Trajanje ove edukacije je ukupno 15 sati.

Shares