Savetovalište za reproduktivno zdravlje

Zašto savetovalište za reproduktivno zdravlje i planiranje porodice?

Planiranje porodice predstavlja pravo supružnika/partnera na svesno i odgovorno donošenje odluke o roditeljstvu. Ono što pojam planiranja porodice tradicionalno podrazumevo jeste: zaštitu žene od neželjene trudnoće – ostvarene korišćenjem kontracepcije, njeno oslobađanje od već nastale neželjene trudnoće slobodnim odlučivanjem o abortusu i medicinsku pomoć parovima sa problemom steriliteta. Tako je ovim terminom ranije bila obuhvaćena isključivo medicinska briga o ženi. Takođe, ranije se psihološkim aspektima reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice pridavao mali ili nikakav značaj.

Danas se, pak, u velikoj meri prepoznaje potreba za psihološkim savetovanjem parova koji su se našli u nekoj od navedenih životnih situacija. Bilo da je reč o odluci na roditeljstvo ili abortus, pripremi za vantelesnu oplodnju ili razmatranje opcije usvajanja deteta, svaka od ovih situacija par stavlja u izuzetno stresne okolnosti, jer zahteva značajno prilagođavanje oko životno važnih pitanja. Stoga je psihološko savetovanje u takvim okolnostima nešto što se sve češće uključuje u tretman parova koji se suočavaju sa izazovima vezanim za reproduktivno zdravlje.

Kome je namenjeno savetovalište za planiranje porodice i reproduktivno zdravlje?

Savetovanje je namenjeno kako pojedincima ili parovima koje se suočavaju sa nekom od gore navedenih životnih situacija, tako i onima koji se nisu susreli sa teškoćama, ali žele da se pripreme na izazovne zadatke koji ih očekuju u narednim fazama života. Roditeljstvo je samo po sebi veoma zahtevan i stresan životni zadatak, pa se savetnicima vrlo često javljaju i ljudi koji nemaju reproduktivnih problema u fiziološkom smislu, ali su zbunjeni pred novim ulogama i zadacima koji se pred njih postavljaju. Zato je sasvim preporučljivo i korisno potražiti pomoć ili usmerenje čak i onda kada ”samo” želimo da se temeljnije pripremimo za jednu od najvažnijih uloga u životu svakog pojedinca.

Još jedna pogrešna i, srećom, skoro u potpunosti napuštena koncepcija vezana za reproduktivno zdravlje jeste uključivanje samo žene u proces savetovanja. Pod pretpostavkom da je žena ta čije telo i psiha trpe najveće promene tokom trudnoće i majčinstva, obično je pažnja stručnjaka do nedavno pridavana samo ženama i njihovim potrebama. Danas se u proces savetovanja uključuju i muškarci – odnosno muževi i (budući) očevi i podstiču se da potpuno ravnopravno učestvuju u pitanjima bitnim za reproduktivno zdravlje i planiranje porodice, tako da je u Savetovalištu za reproduktivno zdravlje i planiranje porodice “Bjanko” centra savetovanje zapravo namenjeno budućem roditeljskom paru. Obzirom da se sve više osvešćuje potreba za psihološkim zbrinjavanjem reproduktivno izazvanih parova, treba biti svestan da su ovakvi problemi nešto što dele brojni parovi širom sveta i da danas postoje ljudi i mesta na kojima možete da dobijete adekvatnu pomoć, savet ili toplu reč podrške, što je dragoceno iskustvo za one koji se spremaju na najizazovniji zadatak u životu – da budu roditelji.

Kako izgleda savetovanje?

Savetovanje se odvija u formi poverljivog razgovora psihoterapeuta ili koterapijskog para sa partnerima (ili samo jednim članom budućeg roditeljskog para), čiji je osnovni cilj da omogući partnerima da se se suoče sa teškoćama vezanim za reproduktivno zdravlje koje su ih snašle ili se pripreme za životne situacije koje ih očekuju, sagledaju različite mogućnosti i dobiju podršku prilikom donošenja odluke vezane za buduće roditeljstvo ili njene realizacije (ma kako ona izgledala).

Shares