Medijacija

U toku višegodišnje prakse u porodičnoj psihoterapiji, u našem centru se izrodila potreba da se konflikti između stranaka rešavaju mirnim putem. Mišljenja smo da je medijacija – posredovanje u mirenju strana u konfliktu najpogodniji i najjeftiniji način rešavanja sporova. U tom smislu u prostoru naše kancelarije moguće je organizovati i sprovesti postupak medijacije u skladu sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova. Licencirani medijator od strane Ministarstva pravde Republike Srbije je

diplomirani specijalni pedagog i sistemski porodični psihoterapeut

Slavica Medar Petrić.

 

Porodično posredovanje u rešavanju sporazuma usmereno je na poboljšanje komunikacije medju članovima porodice i rešavanje svih porodičnih sporova koji su posledica razvoda braka (npr. poveravanje deteta jednom od roditelja, ostvarivanje kontakata deteta sa roditeljem s kojim ne živi, izdržavanje…)

 

Ukratko o medijaciji:

  • Medijacija je postupak pregovaranja uz pomoć treće neutralne strane (medijator) koja olakšava suprotstavljenim stranama da pronađu rešenje u sopstvenom interesu. Za medijaciju je specifično to što se medijator pojavljuje u ulozi posrednika koji pomaže stranama u sukobu da unaprede komunikaciju i pronađu najbolje moguće rešenje za njihov spor.
  • Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj.
  • Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti rešen. Medijacija nije ni arbitraža ni suđenje. Medijator ne rešava problem i ne nudi rješenja, već pomaže stranama u sukobu da kroz bolje razumevanje reše problem na obostrano zadovoljstvo.
  • U toku procesa svaka strana u sporu može izneti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

Medijacija je povoljna za stranke iz sledećih razloga:
• stranke same dolaze do rešenja, što povećava opredeljenost za provođenje dogovora.
• mišljenja i vrednosti stranaka se uvažavaju.
• medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji dobrih odnosa.
• spor je moguće rešiti u toku nekoliko dana.
• medijacija je brza i efikasna.
• informacije iznesene u postupku medijacije su strogo povjerljive.
• medijacija je ekonomična u odnosu na druge postupke rešavanja sporova.
• sporazum o nagodbi u postupku medijacije ima snagu izvršne isprave.
• iskustva u drugim zemalja pokazala su da, čak iako stranke ne postignu sporazum u postupku medijacije, u kasnijim fazama rešavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rešenja.

Osnovni principi u postupku medijacije su:
• Poverljivost - Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.
• Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudeluju u postizanju sporazuma.
• Jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.
• Neutralnost medijatora - Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

 

Medijacija je poseban oblik posredovanja kojim se licima u konfliktu pomaže da postignu bolju koordinaciju svojih aktivnosti kako bi bili efikasniji u procesu rešavanja spora i to u postupku koji je mnogo manje oprečan i neprijateljski i može pridoneti da se odnos strana poboljša, pa čak i onda ako sva pitanja u sporu ne budu potpuno rešena, sve od strane medijatora – posrednika kao neutralne strane koja nema moć da nametne dogovor već služi više kao neko ko asistira stranama i tera ih da ulože maksimalan napor kako bi došli do dogovora.

Prednost medijacije u odnosu na sudski postupak nesumnjivo leži u tome što je medijacija brza i efikasna i spor se može rešiti u nekoliko dana, jeftinija je u odnosu na druge postupke i u svakom slučaju povoljnija za stranke jer stranke same dolaze do rešenja.

Shares