Grupna analiza

Grupna analiza je psihoterapijski metod lečenja čiji je utemeljivač dr med. S.H. Foulkes koji je postavio temelje za sintezu proucavanja drustva kroz sociologiju, i proučavanje individue kroz psihoanalizu, sto je vodilo novom obliku psihoterapije – grupnoj analizi.

Tehnika rada u grupnoj analizi podrazumeva da sedam do osam članova sede zajedno sa terapeutom u krugu, u kome terapeut ohrabruje spontanost kako bi se misli slobodno ozvučile, te razvoj kulture u kojoj su svi doprinosi dozvoljeni u svako vreme i u kojoj su članovi oslobođeni od uobičajene društvene cenzure, nad svojim mislima i osećanjima.

Centar za Grupnu analizu

Centar za grupnu analizu osnovan je u Novom Sadu najpre kao Centar u kome se primenjivala grupna analiza kao tehnika lečenja (Centar za psihoterapiju i grupnu analizu “Bjanko”), da bi se početkom 2006. godine javila inicijativa o osnivanju Centra za edukaciju iz grupne analize u okviru Centra za psihoterapiju i grupnu analizu Bjanko.

Osnivači Centra za edukaciju su:

Prim. Dr sci med. Ljiljana Milivojević – neuropsihijatar, psihoanalitičar i grupni analiticar, punopravni clan IPA-e (International Psychoanalytical Association), punopravni član GAS-a London (Group Analytical Association – London), punopravni član IAGP-a (International Association Group Psychotherapist). Privatna praksa.

Dr med. Jasminka Bijanko – psihijatar i grupni analitičar, punopravni član Udruženja grupnih analitičara Vojvodine, ass. member GAS London (Group Analytical Association London). Privatna praksa.

Edukacija iz Grupne analize

Način odvijanja Uvodnog kursa

Grupa edukanata ima jednom nedeljno terapiju u maloj grupi, u trajanju od 90 minuta, koju vodi grupni analitičar tokom jedne školske godine.

Teorija iz grupne analize odvija se jednom sedmično, u trajanju od 75 minuta, koju vodi grupni analitičar.

Teorija iz psihoanalize koju vodi psihoanalitičar i grupni analitičar, dva puta u semestru u trajanju od 150 minuta.

Ukoliko nije moguće organizovati kontinuirani trening, organizovaće se blok trening, što znači da će se edukacija odvijati tokom jednog vikenda u mesecu i zadovoljavaće isti broj sati kao kontinuirani kurs.

NAPREDNI KURS – ADVANCED COURSE

Svi oni koji su završili Uvodni kurs, a nece nastaviti edukaciju u kliničkom kursu tokom 4 godine za status grupnog analitičara, mogu da budu polaznici naprednog kursa. Napredni kurs traje dve školske godine. Naprednim kursom edukanti dobijaju mogućnost da prošire svoje znanje iz grupne terapije koje im može pomoći u svakodnevnom radu sa klijentima u različitim institucijama.

Klinicka supervizija jednom sedmično u trajanju od 90 minuta.

KLINIČKI KURS u trajanju od četiri školske godine

Prijava kandidata koja treba da sadrži profesionalni CV kao i ličnu istoriju, obrazloženje zbog čega zeli da pohađa Klinički kurs iz grupne analize, te preporuku dve osobe sa kojima kandidat sarađuje ili je imao profesionalnu saradnju.

Screening svakog prijavljenog kandidata, a koji je prethodno završio Uvodni kurs, uradili bi grupni analitičari saradnici i grupni analitičari Centra za edukaciju Novi Sad.

Ostale aktivnosti Centra za edukaciju iz Grupne analize

Organizacija seminara, workshop-a za grupne analitičare iz Vojvodine, članove Udruženja grupnih analitičara Vojvodine, uz ucešće iz drugih zemalja, te organizacija seminara i workshop-a i za one koji nisu članovi udruženja grupnih analitičara.

Shares