Grupna analiza

Korišćenje grupe i grupnih procesa u psihoterapijske svrhe postalo je popularno još četrdesetih godina prošlog veka, kada su se prepoznali ogromni potencijali koje ovaj metod nudi. Grupna terapija stoga danas predstavlja jedan od korišćenijih vidova rada sa ljudima, bilo da je u pitanju psihoterapija, grupe podrške, radioničarski ili savetodavni rad, pa i rad u sistemima kakve su organizacije. Mnogobrojni procesi koje grupa kao medijum ”izvlači” na površinu sasvim sigurno bi ostali neotkriveni da nisu podstaknuti od strane specifičnosti koje grupa kao terapijski metod nudi.

Kao i kod individualne terapije, radoznalost je ono sa čim većina članova grupe ulazi u psihoterapijski proces. Kada je reč o proceduri, ona je sledeća: grupa se sastaje jednom nedeljno, uvek u isto vreme i u istom prostoru. Trajanje jednog susreta iznosi sat i po vremena. Članovi u grupi sede poređani u krug skupa sa grupnim terapeutom, odnosno grupnim analitičarem. Ne postoje nikakva pravila u vezi sa tim šta treba i koliko da se govori; članovi grupe imaju potpunu slobodu kada je reč o tome šta će i koliko iznositi na grupi, kao i koliko će učestvovati u terapijskom procesu kada se radi o drugim članovima grupe. Baš zato što je oslobođena jasno propisane strukture, grupna analitička terapija se pokazala kao odličan teren za rad sa različitim vrstama problema i izmenjenog funkcionisanja.

Grupna analitička terapija oslanja se na osnovne postulate psihoanalize. Stoga se sadržaj koji se produkuje tokom rada grupe najčešće najčešće prepoznaje na dva nivoa: manifestnom i latentnom. Ono što za psihoanalitički metod predstavlja metodu slobodnih asocijacija, to je u grupnom analitičkom radu slobodnolebdeća diskusija među članovima grupe. Sadržaj je pritom oslobođen bilo kakvih smernica i pravila, ali terapeut/grupni analitičar nastoji da sadržaj usmerava i kanališe na način na koji će on biti terapijski relevantan za članove grupe.

Kako bi bili spremni na rad sa grupom, sa klijentima se najčešće radi individualna priprema za rad u grupi. To podrazumeva najmanje jedan individualni susret grupnog analitičara i klijenta, gde se oni bliže upoznaju i rade na uspostavljanju svoje relacije, koja je u analitički orijentisanim terapijama veoma važna. Nakon upoznavanja, klijent se pridružuje grupi. Trajanje grupne analitičke terapije nije vremenski ograničeno, odnosno član grupe napušta grupu onda kada terapeut i on procene da je učešćem u grupi dobrio ono zbog čega se na početku i priključio grupi, u meri u kojoj je takav cilj ostvarljiv.

Shares