Dečija psihodrama

Šta je dečija psihodrama ?

Vid grupne psihoterapijske metode gde se deca približno istog uzrasta, uz dva edukovana voditelja psihodrame, igraju i na taj način ulaze u jedan drugačiji svet u kome je sve moguće.Kroz igru ona izražavaju vlastite teškoće i isprobavajući različite uloge spontano nalaze rešenja za određene probleme u ponašanju.

Kome je namenjena dečija psihodrama ?

Namenjena je deci iznad 5 godina koja imaju potrebu za kreativnim druženjem kroz koje mogu iskazati svoju posebnost, kreativnost i plemenitost. Iskazujući kroz kreativnu igru sebe i upoznavajući druge mogu naučiti kako sarađivati i prilagođavati se.

Ovaj vid terapije pomaže deci koja teško sklapaju kontakt kako sa odraslima tako i sa drugom decom, koja imaju različite strahove i poteškoće prilikom prilagođavanja na skolsku sredinu. Terapijom jačaju svoje samopoštovanje kroz igru ,razvijaju socijalne veštine,pospešuju svoj rast i razvoj.

Dečija psihodrama je takođe pogodna za decu sa razvojnim teškoćama,kao što su hiperaktivnost, agresivnost, poremećaj pažnje, psihosomatski poremećaj, anksioznost,traume i drugi poremećaji ponašanja i učenja.

Kako izgledaju radionice ?

Svaki susret počinje prijemom dece nakon čega sledi uvodna faza kada se deca preko smišljenih aktivnosti prilagođavaju radu u grupi.

Razgovor s voditeljima psihodrame, dečiji crteži, igra sa ginjol lutkama,pravljenje i bojenje maski, stvaranje priča,igre sa instrumentima, način je kako se animiraju sadžaji koji su za decu svesno neprihvatljivi i verbalno nepojmljivi, ali se mogu prikazati kroz igru i oblačenjem kostima odigrati.Ono što je bitno jeste da deca sama biraju i prihvataju uloge, pa čak i voditeljima dodeljuju uloge.

Susreti se organizuju jednom nedeljno i traju 60 minuta

Radionice vode:

Jovana Miljanić

dipl. defektolog – logoped

voditelj integrativne dečije psihodrame

Kontakt telefon: 069/ 24-11-594

Bojana Todorović

psiholog, vaspitač, reedukator

voditelj integrativne dečije psihodrame

Kontakt telefon: 065/ 84 – 722- 45

Shares