Bračno savetovalište

“Kažu da savršen brak ne postoji. Čini mi se da ipak nije tako. Savršen brak je brak dvoje ljudi koji žive zajedno dok ih smrt ne rastavi. Lak brak, međutim, ne postoji…”
Kate Kerrigan

Zašto bračno savetovanje?

Gotovo svi pokušaji definisanja braka u sebe uključuju pojam zajedništva. Dakle, život partnera zajedno ili za – jedno tj. jedno za drugo. Već i kod same reči koja opisuje brak vidimo složenost odnosa u bračnoj partnerskoj zajednici – kako urediti bračni život, a da vodimo računa svako o sebi i jedno za drugo u isto vreme.

Ako brak posmatramo kroz prizmu vremena primetićemo da su ova pitanja zajedništva ranije bila mnogo jasnije definisana. Kultura i društvo nametale su vrednosti koje su mladima u prvim godinama braka pomagale da kreiraju odnose koji su bili zadovoljavajući – i to kako njihov međusobni odnos, tako i odnose sa porodicama porekla, prijateljima, profesionalnim obavezama…

Danas, međutim, definicija zajedništva u mnogome je individualizovana i svaki par ima zadatak da u prvim godinama braka iznađe svoju ličnu jedinstvenu formulu uređenja partnerskih odnosa. Iskustva prethodnih generacija predaleka su, a iskustva vršnjaka prerazličita su da bi se mogla upotrebiti kao model za pojedinačni bračni odnos. Stoga je pred partnerima veliki izazov međusobnog usklađivanja.

Po prvi put se susrećemo sa idejom “učenja u paru – za par” i činjenicom da partneri imaju samo za njih specifičan problem, ali istovremeno i samo za njih specifično rešenje, koje samo oni mogu da otkriju i primene. Stoga bračno savetovanje postaje jedno od mesta n

a kome par može da definiše jedinstvenu teškoću, sagleda je sa različitih strana i zajedno sa terapeutom pokuša da pronađe alternativna gledišta ili ponašanja koja bi partnerima bila korisnija u prevazilaženju barijera na koje su naišli.

Kome je namenjeno bračno savetovanje?

Parovi se najčešće javljaju na savetovanje kada tenzija u paru postane učestalija od zadovoljstva, kada se partneri međusobno udalje i kada osećaju da im nešto u vezi nedostaje ili da je drugačije nego pre. Svest o neophodnosti stručne pomoći se najčešće pomalja kada bol postane dominantan doživljaj u vezi sa parom i kada se javi strah od raspada zajednice, te je tako savetovanje namenjeno svim parovima koji u svom funkcionisanju počnu da doživljavaju neke od gore navednih situacija.

Konkretniji problemi za koje je prilagođeno bračno savetovanje su sledeći:

  • Problemi u komunikaciji
  • Učestali/hronični ili intenzivni konflikti
  • Roditeljske teškoće
  • Paralelne vanpartnerske veze
  • Poteškoće u oblasti seksualnog funkcionisanja
  • Fizičko, verbalno ili seksualno nasilje
  • Zloupotreba alkohola ili droge jednog ili oba partnera
  • Ljubomora
  • Teže ili dugotrajne teškoće jednog od partnera sa fizičkim i psihičkim zdravljem

Kako izgleda bračno savetovanje?

Bračno savetovanje odvija se u formi poverljivog razgovora psihoterapeuta ili koterapijskog para sa partnerima, čiji osnovni cilj da omogući partnerima da čuju sebe i jedan drugog. Kroz ovakav razgovor partnersko savetovanje nudi mogućnost drugačijeg sagledavanja postojeće poteškoće i otkrivanja drugačijeg gledišta na situaciju, kao i jačanje kapaciteta partnerskog odnosa za prevladavanje postojeće teškoće.

Shares