Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Timski rad

“Niko ne može sam odsvirati simfoniju, za to je potreban ceo orkestar”

Efikasan tim je nezaobilazan deo svake uspešne kompanije. Često danas efikasan tim znači razliku između uspeha i neuspeha za mnoge odseke, pa i čitave kompanije. Timski rad podrazumeva mnogo više od prostog okupljanja nekoliko zaposlenih na jednom poslu, zadatku ili projektu. Uspešni timovi uspevaju da primene sve svoje talente, mogućnosti i iskustvo kako bi ostvarili ciljeve koji bi pojedincima bili apsolutno nedostižni. Postoji način da praktično naučite kako da formirate uspešan i efikasan tim, bez obzira kom delu organizacije pripadate.

Timske uloge i funkcionisanje uspešnog tima

Prihvatiti talente, mogućnosti i iskustvo svakog pojedinca kako bi ostvarili zajedničke ciljeve čini neprocenjivu snagu upravljanja timom. Kada znamo kako da svaki zaposleni pruži maksimum i tako pridonese razvoju kompanije, uspeh na tržištu i konkurentnost su tada zagarantovani. Kako da formirate tim, kako da podelite uloge u timu i dobijete idealnu strukturu možete naučiti na ovom seminaru. Kako da se osigurate da vam je prava osoba na pravoj poziciji, da je svakom jasna svoja uloga i da je maksimalno ispunjava. Postignite da svaki član tima zauzme pravu ulogu u timu i da sa njom bude zadovoljan. Saznajte sve o smernicama i alatima za sprovođenje adekvatne strukture i postizanje željenih rezultata.

Faze razvoja tima i funkcionisanje uspešnog tima

Tim koji se sastoji od više pojednica se gradi postepeno a razvija kontinuirano. Kako da pratite razvoj Vašeg tima, Kako da znate kada je momenat da timu postaviti veće zahteve a kada da radite na održivosti. Kako da svakodnevo unapređujete rad svoje organizacije. Uvidite u kojoj je fazi Vaš tim i koji su načini da ga povedete u fazu u kojoj želite da bude. Saznajte na ovom seminaru kako da sa svojim saradnicima dosegnete efektivnost i postanete vodeći na tržištu.

Efikasna timska komunikacija

Razumevanje između više pojedinaca je dostižno uvek zalaganjem svih. Koje su to osobenosti uspešnog tima i kako uspostaviti prave odnose među članovima tima i napraviti atmosferu proaktivne komunikacije. Razvijte praktične veštine za izlaženje na kraj sa kontraproduktivnim timskim ponašanjem na ovom seminaru.