Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Team building

Rad i igra su reči koje se koriste kako bi opisale istu stvar pod razlicitim uslovima.
Mark Twain

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi.

Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima. Team building aktivnosti obezbeduju razvoj tima kroz:bolje međusobno upoznavanje članova tima, stvaranje osećaja zajedništva i pripadnosti grupi, poverenje među članovima tima, pozitivnu komunikaciju u timu, druženje, rekreaciju i zabavu, osnaživanje kreativnih i inventivnih postupaka u timskom radu, uspešno nošenje sa izazovima i timsko rešavanje problema, efikasno donošenje timskih odluka, kvalitetnu saradnju medu članovima tima, oslobađanje od stresa kroz fizičku aktivnost i uzbuđenje…

Team building podrazumeva kreativne aktivnosti, izmeštene iz svakodnevne poslovne vreve kroz koje članovi vašeg tima uče na koji način da na svom radnom mestu iskoriste dobre strane postojećeg tima kako bi stigli do uspeha.

Team building u realizaciji Centra za komunikaciju BJANKO uobičajno prati sledeću strukturu:

Team building aktivnost:

Podrazumeva angažovanje učesnika u vođenoj aktivnosti u različitim ambijentima u zavisnosti od destinacije team buildinga. Ove aktivnosti su dizajnirane tako da svaka od njih može da akcentuje jedan ili nekoliko elemenata timskog rada, koji su prevashodno definisani kao osnovni cilj i može biti prilagođena tako da bude usmerena ka:definisanju ili kristalizovanju ciljeva tima, ispitivanju ili učvršćivanju uloga u timu, komunikaciji u timu, efikasnom donošenju odluka u timu, rešavanju problema u timu, balansiranom učestvovanju timskih igrača, negovanju različitosti u timu, upravljanju konfliktima u timu, građenju pozitivne atmosfere i kooperativnih odnosa u timu, vođstvu u timu…

Transfer iskustva u svakodnevnicu:

Istina je da ljudi bolje uče dok se zabavljaju, ali da bismo zabavu zaista učinili učenjem nužna je konkretizacija iskustvenog dela. Kroz grupnu diskusiju ili rad u malim grupama, učesnicima se uz facilitaciju voditelja pruža mogucnost da doživljeno iskustvo i njegove značajne tačke prenesu na svakodnevni posao, u kancelariju, na teren ili drugo okruženje u kome rade.

Teorijski input:

I kao što Ciceronova izreka kaže „Usus est optimus magister“ (Iskustvo je najbolji učitelj), naš način rada podrazumeva da teorija dolazi tek na kraju. Kao ram na sliku, kako bi zaokružio čitav doživljaj i dao edukativnu notu našim team building treninzima, teorijski input podrazumeva kratak teorijski osvrt na glavni cilj team buildng aktivnosti.