Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Stres

„Pravo vreme da se relaksirate je kada nemate vremena“

Stres može biti naša pozitivna pokretačka snaga. Naučiti izboriti se sa svakodnevnom količinom stresa koji nas okružuje i usled nagomilavanja koči u našem funkcionisanju nije jednostavno, ali je moguće. Potrebno je da znamo kako da prepozanajemo šta sve izaziva stres i da naučimo da se na pravi način i pravovremeno usmerimo na njihovo prevazilaženje. Naši edukativni seminari na temu stresa pružaju znanja o strategijama i tehnikama za upravljanje stresom i niz načina za njegovo prevazilažaenje. Seminar je namenjen kako menadžmentu, tako i svim zaposlenima, a akcenat je na stresorima specifičnim za organizaciju.

Strategije i tehnike upravljanja stresom

Faktori koji izazivaju stres su svaki dan oko nas, i ne zaobilaze nas ni u privatnom ni u poslovnom životu. Nagomilani stres koji prelazi u hroničan može dovesti do ozbiljnih posledica po zaposlene, a samim tim i za funkcionisanje organizacije. Ovaj seminar ima za cilj da ukaže na štetne efekte stresa na mentalno i fizičko zdravlje zaposlenih, i da obezbedi strategije efikasnog upravljanja stresom, prilagođene individualnim potrebama učesnika i organizacije.

Upravljanje vremenom

U određenim poslovima većina se nalazi pod pritiskom vremena, zbog čega popušta pažnja i prave se greške. Ovaj trening pruža efikasne strategije koje će vaše zaposlene naučiti kako da se izbore sa vremenskim rokovima. Učesnici će naučiti kako da se pod pritiskom vremena organizuju, rasporede posao i naprave plan rada, da pri tome ostanu staloženi i ispoštuju vremenske rokove bez negativnog posledica po kvalitet poslova koje obavljaju.