Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Rukovođenje

“Dobar rukovodilac je umetnik u tome da poslovne probleme postavi da budu tako interesantni, a njihova rešenja tako konstruktivna, da svi zaposleni požele da dođu na posao i suočavaju se sa njima.”
Paul Hawken

Da bi vaša kompanija bila u top formi, kao i vaša karijera, ukoliko ste na rukovodećem mestu Vi svakodnevno morate da budete vizionar, strateg, komunikator, trener, diplomata, političar… Lideri velikih svetskih kompanija imaju veoma izraženu veštinu balansiranja između svih ovih uloga. Na seminarima iz ove oblasti imaćete priliku da usavršite za efikasno rukovođenje i naučite da držite ravnotežu među svim ovim zahtevima. Otkrićete kako da koristite moć i uticaj kako biste ostvarili ciljeve… da izgradite dobre odnose unutar i među timovima… učvrstite odgovoran odnos prema poslu… motivišete radnike u svom odseku, timu ili organizaciji… Kao što svakodnevno motivišete ljude oko sebe i rukovodite njima tako ćete na ovim edukativnim treninzima naučiti i da motivišete i „rukovodite“ sobom iz različitih uglova. Sve ovo pospešiće Vašu veštinu rukovođenja.

U našem spektru edukativnih seminara iz ove oblasti nalaze se sledeći treninzi:

MENADŽER PO PRVI PUT

Seminar namenjen mladim rukovodiocima ili onima koji su unapređeni na rukovodilačke pozicije, a nemaju formalno menadžersko obrazovanje. Učesnicima obezbeđuje pregled najznačajnijih polja menadžmenta i menadžerskih veština koji se tiču komunikacije i međuljudskih odnosa što omogućava da iz novog ugla sagledaju realne poslovne situacije u kojima se menadžeri svakodnevno nalaze, i na taj način savladaju strategije i poželjne tačke fokusa za najznačajnijih, prvih stotinu dana nove radne pozicije.

VEŠTINA RUKOVOĐENJA

Ukoliko ste već neko vreme na rukovodećoj poziciji, onda ste već shvatili, da je rukovođenje ljudima posao koji će pred vas uvek postavljati nove izazve bez obzira koliko „rukovodilačkih kilometara“ imate u svom iskustvu. Ovaj seminar nudi vam mogućnost pa izbrusite svoje veštine rukovođenja kroz preispitivanje dominantne uloge i stila koji na toj poziciji zauzimate, kao i kroz sticanje novih aktuelnih znanja i veština iz oblasti psihologije vođstva, komunikacije sa pozicije rukovodioca, motivacije zaposlenih, upravljanja stresom kao neminovnošću menadžerskog posla…

MENADŽMENT I LIDERSTVO

Kako da na svojoj poziciji rukovodioca bude kreativni inovator, vizionar usmerean na budućnost i dugoročne perspektive, onaj koji sa poverenjem vodi ljude a neizvesnost i probleme vidi kao izazov – kako ba budete lider? Odgovore na ova pitanja nudi ovaj seminar iz ciklusa o rukovođenju i to kroz sticanje znanja o savremenim teorijama liderstva, ali i razvijanje veština koje su lideru neophodne kao što su emocionalna inteligencija, samomotivacija, umeće ophođenja u međuljudskim odnosima, samospoznaja i kreativnost.

UPRAVLJANJE PROMENAMA

Promena je jedino što je izvesno u današnjem svetu i upravo zbog toga vas ovaj seminar osposobljava da se na rukovodećoj poziciji nosite sa potrebom dinamičnog okruženja za stalnim promenama. Ova edukacija učesnicima obezbeđuje razumevanje potrebe za stalnim promenama, ali i razvijanje veština za planiranje i implementaciju promena u kompanije, kao i veština za prepoznavanje i suočavanje sa otporima promenama i teškoćama na koje se u procesu promena uobičajeno nailazi.

EFIKASNO DONOŠENJE ODLUKA

Ukoliko ste na rukovodećoj pozciji onda je donošenje odluka situacija sa kojom se svakodnevno suočavate. Na ovom seminaru dobićete priliku da taj svoj svakodnevni zadatak učinite izazovnim i kreativnim procesom, jer ova edukacija učesnicima obezbeđuje pregled znanja o tehnikama i fazama donošenja odluka, ali i mogućnost da razvijaju lične veštine neophodne za kvalitetno odlučivanje, kao i mogućnost da prepoznaju i eliminišu lične prepreke koje ih sprečavaju da efikasno oslučuju.