Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Otvoreni treninzi

Centar za komunikaciju BJANKO kroz seminare, treninge i radionice otvorenog tipa pruža onima koji žele i imaju potrebe, da rade na razvoju ličnih veština. Veštine koje se usavršavaju na ovako organizovanim edukacijama se usvajaju kroz interaktivne i kreativne aktivnosti. Polaznici dobiju znanje i način kako da unaprede postojeće i razviju nove veštine kroz teme širokog spektra.

Ukoliko ste kompanija koja želi da pruži odabranim zaposlenima obuke iz tema koje će unaprediti njihov rad i Vaše poslovanje onda je ovo idealan program za njih. Kada nekoliko vaših zaposlenih pokazuje potencijal koji treba iskoristiti i razviti, kada imate potrebe da neki od Vaših zaposlenih razviju nove obrasce komunikacije ili porade na određenim veštinama. Kada imate novozaposlene koji nisu prošli obuke koje ste pružili onima koje već rade za Vas. Kada nemate prostora u Vašoj kompaniji, ili nemate potrebe da većina Vaših zaposlenih prođe određene treninge. Onda je idealna prilika da sve za koje mislite da bi im koristilo uputite na naše otvorene treninge.

Takođe ako ste vi sami neko ko je spreman svakog dana da nešto nauči i bude još bolji u svemu što radi, otvoreni treninzi Centra za komunikaciju Bjanko su mesto gde to možete i osigurati.

Edukativni programi Centra za komunikaciju Bjanko su kreirani za grupe do dvanaest polaznika. Prostor Centra, u kome se i održavaju otvoreni treninzi je prilagođen i tehnički opremeljen, za aktivno i praktično angažovanje učesnika, jer se upravo tako veštine i usvajaju i ostaju zapamćene. Propratni materijali i edukativni sadržaji su obezbeđeni svim učesnicima. Centar za komunikaciju Bjanko pruža i mogućnost dodatnog konsultovanja nakon samih treninga putem individualnog kontakta sa konsultantima. Otvoreni treninzi se održavaju tokom cele godine, a raspored tema koje su predviđene nalazi se na kalendaru Centra za komunikaciju Bjanko na sajtu – www.bjanko.co.rs