Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Organizaciono funkcionisanje

“U većini organizacija do promena može jednostavnije doći ako se zasnivaju na snagama postojeće, razvijene kulture, nego suprotstavljanjem slabostima i menjanjem te kulture”
Edgar Schein

Organizacija je sistem koji funkcioniše kao celina sastavljena od različitih pojedinaca. Veliko je umeće znati uspostaviti prave odnose koji vode ka samoodržavajućem funkcionisanju. Procesi koji vode ka efikasnom funkcionisanju organizacije se menjaju svakodnevno kako se i menja sama organizacija. Fleksibilnost i istovremeno držanje za principe i pravila koja čine jednu organizaciju stabilnom se postiže pravim balansom odnosa, rukovođenja i uključenosti svih članova organizacije.

Kako savladati ove procese možete uvežbati na seminarima iz ove oblasti:

Vizija, misija i strategija preduzeća

Misija i vizija – linije vodilje kroz poslovanje, treba da budu jasne, uočljive, i poznate svim zaposlenima. Preispitajte i oblikujte misiju i viziju prema potrebama tržišta, zahtevima krajnjih korisnika kao i mogućnostima i kapacitetima kompanije. „Živite“ viziju Vaše kompanije svakodnevno. Kako da donesete plan i osmislite način kako će kompanija početi da inkorporira misiju i viziju u svoje svakodnevno funkcionisanje savladajte na ovom seminaru.

Sastanci i kako ih učiniti efikasnima

Sastanci su nužan deo svake organizacije gde se kreira, struktuira, odlučuje, rešava… Saznajte kako da organizujete, pripremite i vodite sastanke, kako da prepoznate razloge za neefikasnost sastanaka i učinite ih efikasnim po Vašu kompaniju. Razvijte praktične veštine za vođenje sastanaka upravo na ovom seminaru.

Standardi dobrog poslovnog ponašanja/Odnosi sa klijentima

Razvijena kultura poslovnog ponašanja Vam omogućuje da ostavite dobar utisak i u prvom kontaku, kao i da zadržite dobre odnose sa saradnicima. Koje su to karakteristike poslovne komunikacije, ponašanja i oblačenja. Na ovom seminaru saznajte kako da prilagodite ponašanje, komunikaciju, odnos prema svakom klijentu i saradniku.

Program uvođenja novih radnika u posao

Planski i sistematično uvođenje novih radnika u posao daje radnika koji je dobro informisan, produktivan, manje greši i lojalan je kompaniji. Analizirajte dosadašnji način uvođenja novih radnika u posao i saznajte koji su to alati za efikasnije uvođenje nove osobe u tim i kompaniju. Kako da osmislite i primenite program uvođenja novog radnika u posao možete savladati na ovom seminaru.