Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Motivacija

“Najveći uspeh nije da nikada ne padneš, nego da ustaneš posle svakog pada.”
Konfučije

Zaposleni koji osećaju da su vrednovani u organizaciji u kojoj rade su i motivisaniji, odgovorniji i produktivniji. Želite li da kreirate dinamičnije, lojalnije i energičnije radno okruženje? Da li zaposlenima nedostaju znanja kako da otkriju svoje jake motivacione, i uoče demotivacione faktore? Kako rukovodeći kadar da razume šta pokreće njihove radnike i kako od njih stvoriti produktivne zaposlene koji su zadovoljni svojim radnim mestom? Sve su to pitanja na koje postoji jednostavni odgovori i praktična rešenja.

Kako ostvariti motivišuću komunikaciju u timu

Atmosfera u kojoj radimo i međuljudski odnosi su na samom vrhu faktora koji motivišu svakog zaposlenog da uloži svoj maksimum i da bude veran organizaciji u kojoj radi. Saznajate kako da kreirate okruženje puno međusobnog razumevanja i uvažavanja, kako da motivišete tim različitih pojedinaca da radi kao jedno i kako da doprinesete vedrini radnog duha vašeg tima, tako što ćete na pravi način motivisati svoje saradnike .

Šta pokreće zaposlene i kako koristiti motivaciju zaposlenih za uspeh tima

Motivacija je pokretačka snaga svakog procesa i treba je razumno rasporediti. Kako da razlikujete motivacione a kako demotivacione faktore i kako da shvatite šta pokreće svakog Vašeg saradnika. Ovaj seminar će Vam pružiti razumevanje širokog spektra motivišućih faktora i načine njihove primene.

Motivacija i samomotivacija

Prepoznati šta nas pokreće a šta nas zaustavlja i znati to iskoristiti u pravom momentu je veliko umeće. Kako da otkrijete koje su to sve stvari koje mogu pričiniti zadovoljstvo i kako da smo svakodnevno okruženi njima, kako prepoznati pokretače i naučiti načine njihovog pravovremenog korišćenja, je upravo ono što ovaj seminar pruža.