Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Mistery shopping

“Perspektiva kupca je realnost Vaše kompanije.“
Kate Zabriskie

Ukoliko želite da objektivno sagledate poslovanje Vaše organizacije i Vaših zaposlenih kroz oči Vaših kupaca ili proverite u kojoj meri Vaši zaposleni slede standarde Vaše kompanije pravi način za to je mystery shopping ili tajna kupovina.

Mystery shopping ili tajna kupovina je metoda putem koje se edukovni tajni kupci na zahtev određenog preduzeća postavljaju u ulogu potencijalnih ili redovnih kupaca i pri tom prema unapred određenim kriterijumima detaljno i objektivno mere kvalitet usluge te kompanije sa ciljem poboljšanja kvaliteta. Na taj način tajna kupovina rukovodstvu kompanije obezbeđuje detaljnu procenu rada zaposlenih, ali i identifikovanje snaga i slabosti zaposlenih u prodaji proizvoda ili pružanju usluga. Na osnovu toga se kasnije mogu kreirati ciljani programi edukacije, dizajnirati ciljane intervenicije ili odabrati najadekvatnije strategije koje bi omogućile napredak u visini prodaje, kvalitetu usluge i zadovoljnije kupce Vaše kompanije.

Centar za komunikaciju BJANKO može Vam pomoći da steknete sliku Vaše kompanije onako kako je vide kupci kroz organizaciju mistery shoppinga. Rezultati mystery shoppinga će Vam pomoći da definišete konkretniju strategiju za unapređenje kvaliteta usluge ili ciljano organizujete neophodnu edukaciju i trening za svoje zaposlene.