Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Ljudski resursi

“Svet je prepun ljudi punih volje. Jedni su puni volje da rade, a drugi su puni volje da im prepuste da rade“
Robert Frost

Pravi poslodavac zna koliko je potrebno ulaganja i vremena da se nađe radnik koji odgovorno i motivisano radi i oseća kompaniju kao svoju. Takav poslodavac zna koliko je neophodno imati profesionalan odnos prema selekciji i regrutaciji zaposlenih, i svaki dan ulagati u znanja koja omogućuju da se lakše, brže i efikasnije nađe pravi radnik, da se efektivno uvede u posao i zadrži na istom.
Seminari iz oblasti ljudskih resursa su namenjeni svima koje žele da nađu najbolje ljude za svoje kompanije.

Tehnike regrutacije i selekcije kadrova

Za svaku kompaniju je veoma važno odabrati prave ljude. Postaviti pravu osobu na pravo mesto predstavlja odgovoran i izazovan proces. Kako napraviti oglas koji će privući prave i kvalitetne kandidate. Kako odabrati tehnike za procenu kandidata. Kroz koje korake sprovesti selekciju odgovarajućih kandidata. Savladajte na ovom seminaru praktične veštine i znanja kako da organizuju i kako da u popunosti realizuju regrutaciju i selekciju kandidata.

Dubinski intervju kao alat selekcije kadrova

Mišljenja, stavove, ponašanja i navike kandidata je potrebno istražiti ako želimo kvalitetnog saradnika. Kako da postavite osetljiva pitanja, da se fleksibilno prilagodite kandidatu da bi dobili detaljan uvid dubinskim strukturama i dinamici ličnosti kandidata. Učestvovanjem na našem seminaru razvijte praktične veštine vođenja dubinskog intervjua.

Veštine dizajna i realizacije edukativnog seminara

Reci mi i ja ću zaboraviti. Pokaži mi i ja ću zapamtiti. Uključi me i ja ću razumeti. Osmisliti i stvarno preneti na druge onome što znamo, na produktivan i zabavan način predstavlja umeće. Kako doprineti da svaka osoba bude osposobljena za dalji razvoj. Kako da dođemo od iskustva do rezulata. Metode i tehnike, i znanje kako da kreiraju i realizuju interaktivne edukacija. Sve to Vam pruža edukacija u našem Centru.