Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Konflikti

“Kada ste u konfliktu sa nekim, postoji jedna stvar koja može odrediti da li će Vaš odnos oslabiti ili ojačati. To je Vaš stav.”
Vilijam Džejms

Možda i ne možemo da biramo sa kime ćemo raditi, ali ono što možemo jeste da naučimo kako ćemo raditi sa onim sa kojima smo svakodnevno u kontaktu. Treninzi na teme razrade konflikata su namenjeni svima koji se svakodnevno susreću i rade sa ljudima koji su ponekad ljuti i frustrirani, prezahtevni, izmanipulisani i zabrinuti i sa kojima ste ponekad uđe konfliktnu situaciju. Odgovori kako rezrešite na efikasan način konflikt i kako unaprediti odnose sa ljudima i veštine komunikacije, postoje, treba ih naučiti koristiti.
Edukacija na ovu temu Vam može doneti:

Kako prepoznati i razrešiti konflikte

Uobičajeno je da smo ponekad u konfliktu, a isto tako da ponekad i ne prepoznajemo da smo u konfliktu. Uviđanje problematičnih relacija za svoje saradnike i njihovo pravovremeno otklanjanje doprinosi lojalnosti i zadovoljstvu svakog člana tima. Učestvovanjem na ovom seminaru možete naučiti da prepoznate različite faze konflikata, da uočite mogućnosti delovanja i savladate konkretne alate za delovanje u svakoj od faza. Naučite kako da razvijete širok spektar veština za razrešavanje konflikata.

Kako raditi sa teškim ljudima koji su važan deo tima

Ključni ljudi su često oslonac cele organizacije. Kada je teško uskladiti potrebe ključnih ljudi i ljudi koji su nosioci posla potrebno je raditi na balansu želja i potreba što može biti dug i zahtevan proces. Kako da što efikasnije razrešite konflikt, prepoznate brojne alternative za reagovanje u potencijalno konfliktnoj situaciji, i unapredite svoje odnose sa ljudima i odnose svojih ljudi možete saznati na ovom seminaru.

Kako izaći na kraj sa teškim klijentima

Klijent treba da bude zadovoljan jer je to jedini put ka dugoročnoj saradnji. Kako od nezadovoljnog klijenta načiniti saveznika u poslu i kako prevazići prepreke koje se javljaju u radu sa teškim klijentima? Na ovom seminaru naučite kako da prepoznajte namere klijenata i predupredite potencijalne teškoće u sklapanju saradnje. Naučite različite stilove ponašanja i uvežbajte praktične veštine prevazilaženja rada sa teškim ljudima i konfliktnim situacijama.