Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Komunikacija

Prava umetnost u komuniciranju je ne samo reći pravu stvar na pravom mestu, već ostaviti neizrečenu pogrešnu stvar u izazovnom momentu za to”
Doroti Nevil

Efikasna komunikacija je od suštinskog značaja za svaki odnos, pogotovo poslovni. Uspeh u prodaji i servisu, direktno zavisi od veština komunikacije. Menadžeri moraju biti visko kompetentni kada je o komunikaciji reč. Timovi, koji su ključni element svake organizacije, formiraju se upravo kroz komunikaciju, a njihova efikasnost neposredno zavisi od veština komunikacije. Iz svega ovoga se vidi da bez efikasne komunikacije nema uspeha.
Pa iako smo uvereni da ga koristimo svakoga dana, uspešno komuniciranje zapravo zahteva napor, zalaganje i učenje. Upravo to ovaj seminar nudi različitim strukturnim nivoima kompanije – učenje, vežbanje, i otkrivanje tajni uspešne komunikacije prilagođeno je različitim obrazovnim profilima i zanimanjima. Takođe se naglasak stavlja na komunikaciju u horizantalnoj i vertikalnoj hijerarhijskoj ravni.

Osnovni elementi efikasne poslovne komunikacije

U današnjem poslovnom svetu gotovo je nemoguće ostvariti uspeh bez efikasne komunikacije. Efikasnost timova, kompetentnost menadžera, uspeh u prodaji i drugi elementi Vaše organizacije, direktno su uslovljeni osnovnim komunikacijskim veštinama koje ovaj trening pruža. Savladajte veštine koje Vam omogućuju da uspostavite kvalitetan dijalog, razumete neverbalne poruke, naučite da aktivno slušate i postavljate pitanja koja će Vas dovesti do odgovora.

Komunikacija kao alat na putu do uspeha

U poslovnim kontaktima veština komuniciranja obezbeđuje preimućstvo nad konkurencijom i osiguraće mesto na tržištu. Kako da svoje veštine podignete na nivo koji će Vam omogućiti da lako predstavite Vaše ciljeve, argumentujete Vaše potrebe i dođete do željenog uspeha? Ovaj trening predstavlja pravi izbor ukoliko želite da unapredite komunikacijske veštine Vaših zaposlenih i podignete ih na sledeći nivo, što svakako vodi do pozitivnih rezultata za Vas i Vašu organizaciju.

Trening asertivne komunikacije

Uspešna komunikacija zahteva ulaganje kontinuiranog napora, zalaganja i učenja. Asertivni stil komunikacije omogućava da dođete do željenog cilja jednostavnije i brže u odnosu na druge stilove komunikacije. Učestvovanjem na ovom seminaru naučite da uočavate kada i u kojoj situaciji koristiti određeni stil komunikacije.

Komunikacija kao ogledalo kompanije

Način na koji Vaši zaposleni komuniciraju i ophode se prema klijentima, predstavlja sliku Vaše organizacije. Edukativni trening iz efikasne eksterne komunikacije Vam pruža mogućnost za razvoj znanja i veština neophodnih za komunikaciju sa postojećim i budućim saradnicima na način koji može doprineti Vašem poslovanju i imidžu organizacije.