Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Karijera

Pozvani ste na intervju za posao…

Čestitamo!

To znači da ste prošli prvi krug. Vaš CV je zainteresovao poslodavca.

Sad ga interesujete Vi!

Pitanja koja obično interesuju kandidate koji su pozvani na intervju su sledeća:

„Šta će da me pitaju? Kako izgleda intervju? Kako da se pripremim?“

Ključna stvar neophodna za kvalitetnu pripremu za intervju je raspitati se o organizaciji kod koje ste konkurisali.

Neophodno je prikupiti sledeće podatke:

1. Istorijat organizacije
2. Proizvodi ili usluge organizacije
3. Dosadašnji rezultati
4. Pravila oblaćenja u organizaciji
5. Prosečna plata u organizaciji

Aktivnost koja sledi je Vaša odgovarajuća priprema za sam razgovor, pa je u tom cilju neophodno da:
1. Naučite CV
2. Pripremite pitanja koja ćete postaviti
3. Pripremite neophodan materijal (CV, preporuke)

Prilikom donošenja odluke o tome šta obući za intervju, najbolje je pratiti postojeća pravila oblačenja u kompaniji kod koje ste konkurisali za posao. Ukoliko niste bili u mogućnosti da dođete do pomenutih informacija ili kompanija ne poseduje dress code, naše preporuke odgovarajućeg izgleda sleđe….

Za žene:

1. Jednostavni poslovni kompleti
2. Suknja ili pantalone
3. Neupadljiva šminka
4. Diskretan parfem
5. Jednostavan nakit
6. Sređena kosa i nokti

Za muškarce:

1. Ispeglana košulja i kravata
2. Izglanacane cipele
3. Izbrijano lice
4. Diskretan parfem

Ulazite sa osmehom uz kratko rukovanje:

1. Gledajte sagovornika u oči (ne skretati pogled, jer to znači gubitak interesa, ali ne gledati previše direktno, jer to simbolizuje agresivnost)
2. Uvežbajte savršeni izgled lica uz blagi i inteligentan osmeh
3. Stojte i sedite uspravno
4. Što manje gestikulirajte i trudite se da Vaši gestovi budu prirodni i svrsishodni
5. Vodite računa o govoru tela:
6. Pozitivni gestovi
7. Otvorenost: Osmeh
8. Otvoreni dlanovi
9. Otkopcavanje sakoa pri sedenju

Samopouzdanje:

1. Naginjanje nazad pri sedenju
2. Podignuta brada
3. Sklopljeni dlanovi

Negativni gestovi:

1. Nervoza
2. Češkanje
3. Preturanje po džepovima
4. Pročišcavanje grla
5. Dodirivanje kose
6. Grickanje olovke
7. Igranje prstima

Nepoverenje, odbrana:

1. Mrštenje
2. Ruke sklopljene ispred grudi
3. Povlaćenje nazad
4. Spuštena brada
5. Dodirivanje nosa
6. Spušten pogled
7. Uperivanje prstom

Prvi deo intervjua se sastoji od kratkog predstavljanja od strane poslodavca. Odmah nakon toga poslodavac ili intervjuer će Vas zamoliti da se Vi ukratko predstavite njemu. Prilikom samopredstavljanja navedite osnovne podatke iz Vaše biografije (obrazovanje, profesionalno iskustvo, posebne veštine), predstavite svoje sposobnosti u najboljem svetlu i dovedite ih u vezu sa pozicijom na koju ste aplicirali.

Pitanja koja nadalje slede su stvar prirodnog toka razgovora.

Medutim neka od standardnih pitanja koja se postavljaju su:

1. Šta znate o ovoj kompaniji?
2. U čemu ste najviše/najmanje uživali na Vašem prethodnom poslu? Zašto?
3. Koliku platu želite/ocčkujete?
4. Kakav odnos ste imali sa šefom na prethodnom radnom mestu?
5. Da li volite da radite u tačno odredenom radnom vremenu ili fleksibilnom?
6. Kako ste se pripremili za ovaj intervju?
7. Koji je vaš cilj u karijeri?
8. Zašto bih zaposlio baš Vas? Šta možete doneti mojoj organizaciji?
9. Šta Vas čini drugacijim od ostalih?
10. Gde biste želeli da budete za 5 godina? 10 godina?
11. Šta je to što posedujete, a što bi Vas učinilo uspešnim u budućoj karijeri?
12. Kako podnosite poraz?
13. Kako primate kritiku?
14. Šta vas deprimira?
15. Da li ste takmičarskog duha?
16. Opišite idealnog šefa?
17. Koje osobine smatrate bitnim za ovu poziciju?
18. Koji je vaš cilj u životu?
19. Da li ste organizovani?
20. Da li ste timski igrač?
21. Šta su Vaše glavne prednosti/slabosti?
22. Da li više volite da radite sami ili sa drugima? Zašto?

U zavisnosti od mesta na koje konkurišete, budite spremni i na različite vrste testova, kako stručnih, tako i testova znanja vezanih za podatke koje ste naveli u CV-ju i Vašu struku.

Vrste testova koji su najcešće u upotrebi su:

1. Testovi ličnosti
2. Testovi inteligencije
3. Različite vrste problemskih situacija
4. Testovi engleskog, znanja rada na kompjuteru

U toku intervjua imaćete šansu i Vi da pitate. Naravno, pitanja koje ce te postavljati su u potpunosti prepuštena Vama i onome što je Vama bitno.

Neka od njih mogu biti:

1. Šta je po vama najveći izazov na ovom poslu?
2. Gde Vi vidite kompaniju u naredne dve-pet godina?
3. Kako biste opisali naćin rada osobe kome bih bio/la podređen/a?
4. Kada mogu oćekivati da ćete doneti odluku o zaposlenju?
5. Radi sopstvene sigurnosti da posedujem potrebne kvalifikacije, možete li molim vas navesti najznačajnije karakteristike osobe koja bi najviše odgovarala za ovo radno mesto.

Ukoliko ste došli na prvi intervju, savetujemo da ne pominjete platu, osim ako nemate jake razloge za to ili ukoliko Vas poslodavac ne pita za Vašu očekivanu platu. Sačekajte da uđete u uži krug intervjua jer je tada izvesnije da ćete dobiti posao i da je poslodavac zapazio koliko vredite.

Pokušajte da izbegnete:

1. Kašnjenje na intervju
2. Neadekvatna odeća i neurednost
3. Nepripremljenost za intervju
4. Nepoznavanje organizacije i njenog dosadašnjeg rada
5. Nepoznavanje zahteva za poziciju na koju ste aplicirali
6. Uopšteni odgovori
7. Nejasni razlozi za promenu aktuelnog posla
8. Preterana i izveštacena srdacnost
9. Ubrzan ili usporen govor
10. Odsustvo samokritike, nezainteresovanost ili ravnodušnost.
11. Loša samokontrola
12. Euforicnost
13. Nervozni pokreti
14. Izbegavanje kontakta ocima
15. Nedostatak samopouzdanja (ili preterano isticanje sopstvenih nedostataka)
16. Korišćenje lokalizama-slenga u govoru
17. Nekomunikativnost
18. Govor u nedovršenim rečenicama
19. Odgovaranje samo sa da ili ne
20. Precenjivanje, ali i preveliko potcenjivanje očekivane plate
21. Nedostatak entuzijazma i želje da radite baš taj posao i baš kod tog poslodavca
22. Nefleksibilnost
23. Nepostojanje volje za promenom prebivališta
24. Nepostojanje volje za rad u smenama
25. Nespremnost za promenu radnog mesta i slično
26. Činjenica da ne govorite lepo o prethodnom poslodavcu
27. Obraćanje sa „ti”. Bez obzira koliko je atmosfera opuštena i razgovor prijatan, bez obzira što su intervjueri možda vašeg godišta, ukoliko vam oni ne predlože da pređete na „ti”, ne radite to samoinicijativno, jer se to može oceniti kao znak nepoštovanja