Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Kako napisati propratno pismo

Propratno pismo predstavlja uvod za Vašu prijavu i biografiju i zbog toga ga treba kreirati tako da ohrabri i zainteresuje osobu koja ga prima da pročita Vaš priloženi CV i pozove Vas na razgovor.

Propratno pismo ne bi trebalo da bude predugacko (najbolje bi bilo da se uklopi u oko 200-250 reci), a njegov osnovni cilj je da uvede poslodavca u Vaš CV, da ukaže na aktivnosti i karakteristike koje su od posebnog značaja za prijavu i da Vas predstavi na pravi način tj. da istakne Vaše kvalifikacije i detaljnije pojasni ono što je u biografiji samo naznačeno.

I propratno pismo, kao i CV, sledi neku preporučenu strukturu pa bi tako trebalo da sadrži nekoliko pasusa sa sledećim sadržajem:

I pasus – U ovom delu navedite:

  • Zbog cega se javljate na oglas tog preduzeca
  • Koja je pozicija na koju konkurišete
  • Zašto baš taj posao vidite kao posao koji Vam je izazovan.

II pasus – Ovaj deo neka sadrži:

  • Obrazloženje zašto ste upravo Vi dobar kandidat za navedenu poziciju.
  • Pomenite svoja znanja, radno iskustvo, stručne sposobnosti i kvalitete i povežite ih sa zahtevima pozicije za koju konkurišete.
  • Opis na koji način sve ove Vaše karakteristike mogu biti od koristi preduzeću
  • Sve tvrdnje iz ovog dela potkrepite i podacima koji su navedenu u Vašem CV, kvalifikacijama ili preporukama.

III pasus – Ovaj deo trebalo bi da se sastoji iz:

  • Izražavanja spremnosti i želje za licnim predstavljanjem
  • Pobrojanih svih dokumenata koje uz pismo dostavljate