Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Edukacija i trening za kompanije

Ako praviš plan za godinu dana – posadi rižu; ako praviš plan za deceniju – posadi drveće; ako praviš plan za čitav život – obrazuj sebe i svoje ljude.
Kineska poslovica

Centar za komunikaciju “Bjanko” se već deset godina bavi razvojem potencijala zaposlenih koje realizuje putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije se realizuje analizirajući postojeće stanje, kapacitete svakog člana organizacije ponaosob i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom u organizaciji se kreira trening ili niz treninga pomoću kojih se organizacija dovodi u željeno stanje.

Većina kompanija se uvođenjem bilo kakve promene susreće sa teškoćama u funkcionisanju, a to se dešava i posle različitih obuka za zaposlene. Centar za komunikaciju “Bjanko” sklapa dugoročne saradnje sa kompanijama i na taj način, svaki trening i promene do kojih posle dolazi se prate u kontinuitetu i dalji program obuke se prilagođava svakoj novonastaloj situaciji. Ovakav način rada Centar za komunikaciju “Bjanko” izdvaja od drugih konsultantskih kuća i odgovara većini kompanija. Rezultati su vidljivi ali i skloni daljoj obradi i promeni. Fleksibilnost u ovakvom pristupu je neograničena, a svaka kompanija dobija zaista promene koje planira.

Raznorodnost tema i potreba na koje Centar za komunikaciju “Bjanko” može da odgovori je izuzetan. Ovde pomenute teme su neke od najtraženijih, a Centar za komunikaciju “Bjanko” može da odgovori Vašim potrebama ma koliko one bili specifične.