Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Analiza zadovoljstva kupca

Postoji samo jedan šef – KUPAC. I on može da otpusti sve iz kompanije – od direktora, pa sve nadole, jednostavno trošeći svoj novac na nekom drugom mestu.
Sam Walton

Ključ uspeha savremenih kompanija nalazi se u rukama mušterija!

Zbog toga je sposobnost razumevanja iskustva Vaših kupaca, kao i prilagođavanje Vaših usluga kupcu upravo mera Vašeg uspeha. Nema sumnje da oni koji zaista znaju da osluškuju tržište imaju enormnu prednost u odnosu na konkurenciju. Danas više nego ikada imate mnogo šta da čujete od Vaših kupaca i to iskoristite kako biste im prilagodili svoje proizvode i usluge, održali njihovu lojalnost, ali i ciljano privukli nove kupce i tržišta.

Tim Centra za komunikaciju “Bjanko” može Vam biti saveznik u ovom procesu kroz kreiranje i realizaciju istraživanja analize zadovoljstva kupaca putem intervjuisanja ili anketa.

Ovakva vrsta istraživanja podrazumeva:

  • dizajniranje upitnika (ili strukture pitanja) za obavljanje intervjua ili ankete o zadovoljstvu kupaca
  • određivanje ciljne grupe (uzorka) i sprovođenje upita stalnih, povremenih ili potencijalnih kupaca (uživo, telefonskim putem, online ili na način koji zadovoljava Vaše konkretne potrebe)
  • statističku obradu dobijenih podataka
  • prezentaciju rezultata
  • predloge korektivnih mera i kontinuiranu podršku u njihovom sprovođenju

Na taj način Vam ova vrsta usluge Centra za komunikaciju “Bjanko” može pomoći da Vaše inicijative na poboljšanju kvaliteta proizvoda ili usluga budu zasnovane i da Vas izvesnije vode ka uspehu.