Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Analiza zadovoljstva dobavljača i drugih interesnih grupa

“Svaki veliki biznis izgrađen je na prijateljstvu.”
JC Penney

Pokazalo se da je za uspešno poslovanje neophodno uzeti u obzir zadovoljstvo svih interesnih grupa sa kojima su preduzeća u kontaktu, tj. osvestiti ideju o međusobnoj zavisnosti kompanija u ovim odnosima i potrebe da zadovoljstvo postoji sa obe strane. Gubici nastali kao posledica nezadovoljstva u ovakvim partnerskim odnosima mogu biti podjednako pogubni za poslovanje Vaše kompanije kao što su gubici nastali izgubljenim delom tržišta ili kupaca.

U cilju negovanja partnerskog odnosa sa dobavljačima i drugim interesnim grupama Vaše kompanije tim Centra za komunikaciju može Vam biti kvalitetan saradnik i obaviti istraživanje i analizu zadovoljstva dobavljača i drugih interesnih grupa koje su relevantnte za Vaš biznis.

Forma i način sprovođenja ovakvih istraživanja određuje se prema potrebama Vaše kompanije i konkretnog odnosa sa dobavljačem ili nekom drugom organizacijom čiji stav je od važnosti za poslovanje Vaše kompanije.

Iskoristite priliku; negujte odnose sa poslovnim saradnicima jer to je način da Vaš biznis postane „veliki biznis“.