Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

Analiza organizacionog sistema – snimak stanja

“Dijagnoza ne predstavlja završetak, već početak posla”
Martin H. Fisher

Svaka organizacija mora se razumeti kao sistem sastavljen od niza međusobno povezanih delova koji imaju različite uticaje jedni na druge, odnosno na organizaciju kao celinu.

Zaposleni, menadžeri i vlasnici najčešće te delove vide iz sopstvenih perspektiva. Sistematska analiza organizacionog sistema pruža kompanijama mogućnost da kroz aktivnosti konsultantskog tima Centra za komunikaciju BJANKO dobiju jedinstvenu sliku sopstvenog stanja. Tim Centra za komunikaciju BJANKO kroz ove aktivnosti postaje deo koji kompaniju posmatra iznutra, ali iz neutralne pozicije i sagledava sistem u onim odnosima kojih zaposleni često nisu ni svesni, a koji imaju itekako važan uticaj na opstanak i uspeh jedne organizacije.

Analiza organizacionog sistema vrši se u cilju:

 • Identifikovanja potencijalnih problema
 • Prepoznavanja kočnica u radu
 • Definisanja efikasnih rešenja
 • Prevazilaženja identifikovanih problema
 • Monitoringa i kontrole implementiranih rešenja

a uobičajeno obuhvata analizu sledećih organizacionih segmenata:

 • Organizaciona kultura, klima i struktura
 • Kvalitet interne i eksterne komunikacije
 • Postojanje konflikata i odnos prema njima
 • Kvalitet timskog rada
 • Način donošenja odluka
 • Faktore motivacije zaposlenih
 • Način regrutacije i procedure uvođenja u posao
 • Aspekte zadovoljstva zaposlenih
 • Osećaj pripadnosti preduzeću
 • Nivo stresa i stepen sagorelosti zaposlenih
 • Ili neki drugi aspekt organizacionog ponašanja prema potrebama klijenta

Metode koje Tim Centra za komunikaciju BJANKO koristi prilikom analize organizacionog sistema podrazumevaju:

 • uvid u HR politiku i procedure
 • individualne intervjue sa svim ili određenim uzorkom zaposlenih
 • testove, upitnike i ankete za zaposlene
 • grupne intervjue i struktuirane grupne aktivnosti
 • prisustvo na redovnim ili periodičnim sastancima zaposlenih
 • prisustvo u svakodnevnim radnim aktivnostima i neformalnim susretima zaposlenih

Nakon analize organizacionog sistema Tim Centra za komunikaciju BJANKO predložiće strategije za rešavanje snimljenih problema i teškoća, kao i jačanje konstruktivnih elemenata u sistemu. Prema potrebama Vaše kompanije ovaj predlog može podrazumevati izolovane „intervencije“ ili plan dugoročne i procesne saradnje kroz koju putem sveobuhvatnih programa Centra za komunikaciju BJANKO možemo da Vam postanemo podrška u pozitivnoj promeni na putu ka uspehu. Sveobuhvatni programi koje kreiramo prema definisanom stanju podrazumevaju kombinaciju svih naših (u daljem tekstu navedenih) usluga prilagođenih Vašoj kompaniji prema temi, dinamici i načinu sprovođenja.