Profesionalna selekcija

1959266_10151879427806712_1240249629_nProfesionalna selekcija

Konsultantski tim Centra za komunikaciju "Bjanko" može vam biti podrška u postavljanju "prave osobe na pravo mesto". Pri tom se pod ovime podrazumevaju kako celokupne aktivnosti zapošljavanja novih kadrova, tako i pozicioniranje već zaposlenih ljudi na najfunkcionalniji mogući način u okviru već postojećeg tima.

Profesionalna orijentacija

imagesProfesionalna orijentacija

Došlo je vreme za donošenje važnih odluka u Vašem životu. Nalazite se na raskršću puteva i treba da se odlučite u kom pravcu želite da zakoračite ka Vašoj budućnost. Pitate se:

• Koju srednju školu treba da upišem?

• Da li treba da upišem fakultet?

Edukacije i treninzi

Education gap wideningEdukacije i treninzi

Od 2003. godine bavimo se razvojem potencijala zaposlenih,  realizovanog putem edukacija za poslovni sektor. Edukacije “skrojene po meri” svakog poslodavca se kreiraju nakon detaljne analize organizacionog sistema. Detaljni snimak stanja kompanije sprovodi se kroz analizu postojećeg stanja, kapaciteta svakog ponaosob člana organizacije i u skladu sa potrebama za razvojem i promenom.

 

Team building

team building eventsTeam building

Team building se odnosi na aktivnosti usmerene na poboljšanje timskih performasi. Fokus team buildinga je na tome da kroz neobavezne aktivnosti izvuče najbolje iz vašeg tima, omogući timu da osvesti svoje snage i slabosti, a zatim ga edukuje na koji način da minimizira uticaj slabosti i ohrabri da snage u što većoj meri iskoristi u susretu sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

 

Antistres programi

timthumbAntistres programi

Stres je naša stvarnost i kao takav danas je jedan od najčešće spominjanih problema s kojima se susreće moderna zaposlena populacija. Kada se nagomila posao, rokovi se skrate i ne ostaje puno prostora za manevrisanje, pa često dolazi do hroničnog stresa i sindroma sagorevanja među većim delom zaposlenih. Na udaru su prvi oni koji rukovode, bilo celom kompanijom, bilo manjim ili većim sektorom.

 

 

 

 

catsDragi posetioci

Mi smo Centar za komunikaciju „Bjanko“. Nastali smo 2003. godine iz centra za psihoterapiju kada smo objedinili znanje i obrazovanje iz različitih psihoterapijskih pravaca, iskustvo rada sa pojedincima, grupama, porodicama, odnosima i relacijama među ljudima i u naš konsultativni rad uneli novu dimenziju: rad sa organizacijama kao sistemima. Od tada sarađujemo sa velikim brojem firmi i razvili smo širok dijapazon usluga.

Google групе

Prijavite se na mailing listu Bjanko Centra


  Poseti ovu grupu

 

Naš način rada

Vid konsultacije koji mi nudimo je posebno koristan da bi došlo do efektivne promene (napredovanje, razvoj, uspeh…) u organizaciji, a za šta je izuzetno važna psihologija pojedinca i dinamika grupa.Naš rad i pristup drugačiji je od ostalih u smislu kombinacije teoretskih predavanja, simulacija i uvežbavanja situacija i događaja, u kome će osoba raditi, a vezane su za kritična polja rada.

Iskustvo iz psihoterapije koje je naš tim stekao godinama rada; znanja o psihologiji pojedinaca, o moći i dinamici grupa, uspešno smo preneli u naš rad sa organizacijama i upravo taj psihoterapijski pristup je ono što nas razlikuje od drugih HR agencija. Činjenica da tim čine psiholozi i neuropsihijatri po obrazovanju omogućava nam da prilikom procene sagledamo ličnost u najširem smislu vodeći računa o kontekstu u kom će osoba raditi.

Sledeća specifičnost našeg rada je što mi ne verujemo u gotova rešenja sa „uputstvima za upotrebu“, nego kroz proces menadžeri i zaposleni sami dolaze do, za njih i njihovu okolinu, najoptimalnijih rešenja i stilova rada i rukovođenja.

Naše interaktivne radionice i seminare odlikuje fleksibilnost i kreativnost. Svaka aktivnost koja se sprovodi u potpunosti je dizajnirana u skladu sa specifičnostima Vašeg preduzeća i prilagođena delatnosti kojom se bavite, broju radnika, psihološkoj strukturi kako radnika tako i vlasnika ili menadžera.